Polityka prywatności

Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, jak również ich rzetelne
i przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy,oraz jakie przysługują Państwu prawa.

1) Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe jest Azetron Agnieszka Gręda-Skowron z siedzibą w Bielawie,
przy ul. Wolności 117, NIP: 8821079627.

2) Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszą firmą celem uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, można skontaktować się pisząc na adres e-mail,: azetron.tirczesci@gmail.com, listownie pod adresem: Azetron Agnieszka Gręda-Skowron Bielawia, ul. Wolności 117, bądź telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.: 794 735 285

3) Wszelkie dane jakimi dysponujemy otrzymaliśmy dobrowolnie podczas zakładania przez Państwa konta, telefonicznie, w trakcie dokonywania transakcji lub w inny sposób (poprzez formularz kontaktowy, przy zapytaniu o dostępność produktu, przy zapisie do Newslettera, a także w momencie rejestracji w naszym sklepie internetowym).
Podane przez Państwa wszelkie dane, takie jak m.in: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są niezbędne do zawarcia umowy z Państwem oraz prawidłowego jej przebiegu.

4) Przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ jest to niezbędne dla poniższych celów:

a) realizacja zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO), w tym głównie do:

 • zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej
 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń przesłanych m.in. poprzez formularz kontaktowy.

b) realizacja działań, na które wyrazisz zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), w tym:

 • zapis do Newslettera,
 • zapisywania danych plików cookies,
 • wysyłanie informacji handlowych.

c) z prawnie uzasadnionych interesów firmy AZETRON w tym głównie:

 • windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,
 • organizacja programów lojalnościowych i konkursów,
 • marketing bezpośredni produktów własnych,
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.


d) w celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5) Państwa dane są u nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawarta umowę musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających naszą firmą m.in.:

 • w realizacji usług płatniczych,
 • dostarczania przesyłek, np. firmy kurierskie i spedycyjne, z którymi mamy podpisane stosowne umowy,
 • przekazywanie danych organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania itp.

6) Jesteśmy zobligowani do przestrzegania wszelkich Państwa praw wynikających z ww. rozporządzenia o ochronie , przetwarzaniu i swobodnym przepływie danych osobowych oraz gwarantujemy możliwość dostępu, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, ochrony, prawo do ich przenoszenia jak również ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności z prawa tego możecie Państwo korzystać, żądając:

 • a) cofnięcia zgody: zawsze przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgody może się odbywać poprzez formularz kontaktowy.
 • b) sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne można zawsze to poprawić. Poprawy można dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez formularz kontaktowy.
 • c) usunięcia danych (tzw.„prawo do bycia zapomnianym”): mają Państwo prawo żądać od naszej firmy usunięcia wszystkich lub tylko niektórych swoich danych. Nasza firma jednak ma prawo odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnych do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.
Sklep Online